عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
خدمات پس از فروش   8 ساعت 20 3,200,000
بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی   8 ساعت 20 3,500,000
اصول و فنون تبلیغات موثر   8 ساعت 20 200,000
مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت سنجی مشتری CRM, CSM   16 ساعت نامحدود 4,000,000
تدوین طرح بازاریابی Marketing Plan   - نامحدود رایگان
اصول و مبانی برندسازی   8 ساعت 20 2,000,000
تحقیقات بازار   8 ساعت 25 2,000,000
فروش حرفه ای و ویزیتوری   8 ساعت 25 2,000,000
اصول مدیریت فروشگاه   16 ساعت 20 3,000,000
بازاریابی و فروش تلفنی   8 ساعت 20 2,000,000
مهندسی فروش   16 ساعت 20 3,200,000
تدوین طرح فروش Sales Plan   8 ساعت 20 2,000,000
اصول و فنون مذاکره و زبان بدن   16 ساعت 20 4,000,000
نشان سپاری(فرانچایزینگ)   8 ساعت 20 2,000,000
بازاریابی چریکی   1394/11/29 8 ساعت 20 2,000,000 1394/11/08
تحقیقات بازار(پیشرفته)   8 ساعت 20 1,800,000
فروش حضوری و تکنیک های مراقبت از مشتری   8 ساعت 20 1,800,000
دوره جامع فروش   80 ساعت 20 11,300,000
دوره جامع بازاریابی   80 ساعت 20 11,300,000
مبانی فروش   1394/11/14 16 ساعت 20 3,200,000 1394/11/13
« 1 ... 9 10 11 12 13 » صفحه: