عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
کارور EXCEL   - نامحدود رایگان
کارور PHOTOSHOP   - نامحدود رایگان
کارور ACCESS   - نامحدود رایگان
تعمیرکار عمومی رایانه های شخصی   - نامحدود رایگان
برنامه نویسی ویژوال بیسیک   - نامحدود رایگان
طراحی مقدماتی صفحات WEB   - نامحدود رایگان
طراح گرافیک رایانه ای   - نامحدود رایگان
کارور 3DMAX   - نامحدود رایگان
کارور عمومی رایانه شخصی   - نامحدود رایگان
کارور شبکه اینترنت   - نامحدود رایگان
کارور power point   - نامحدود رایگان
کارور word   - نامحدود رایگان
رایانه کار ICDL درجه 2   - نامحدود رایگان
رایانه کار ICDL درجه 1   - نامحدود رایگان
رایانه کار matlab   - نامحدود رایگان
رایانه کار SPSS   - نامحدود رایگان
کارور شبکه اینترنت   - نامحدود رایگان
مدیر امور اداری   120 ساعت 15 2,000,000
مهندس فروش   336 ساعت 15 5,420,000
بازاریاب شبکه ای   16 ساعت 15 260,000
« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: