عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
حسابدار فروش   88 ساعت 15 رایگان
متصدی تنظیم اسناد مالی   192 ساعت 15 3,100,000
مدیرمالی   185 ساعت 15 3,000,000
مدیر کسب و کار الکترونیک   130 ساعت 15 2,100,000
زبان انگلیسی تخصصی کسب و کار   64 ساعت 10 8,000,000
دوره جامع بازرگانی و تجارت بین الملل   52 ساعت نامحدود 15,000,000
مدیریت واحدهای خدماتی   32 ساعت 20 6,000,000
کارگاه طراحی مدل کسب وکار   16 ساعت 20 1,800,000
آکادمی وب مستر(Webmaster Academy)   32 ساعت 20 9,000,000
آشنایی و کار با نرم افزار آماری SPSS   32 ساعت 20 1,500,000
نرم افزار MS PROJECT   32 ساعت نامحدود 3,000,000
مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK   90 ساعت نامحدود 18,000,000
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه   16 ساعت نامحدود 4,000,000
مدیریت کارخانه   120 ساعت نامحدود 27,000,000
مدیریت زمان و استرس   24 ساعت نامحدود 4,000,000
مدیریت استراتژیک   32 ساعت نامحدود 6,000,000
مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی   16 ساعت نامحدود 3,000,000
سبد مهارتهای فردی و رفتاری   48 ساعت نامحدود 7,000,000
مدیریت صادرات   24 ساعت نامحدود 4,800,000
CRM   32 ساعت نامحدود 4,500,000
« 1 2 3 4 5 ... 6 13 » صفحه: