عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
دوره جامع مدیریت بازرگانی   140 ساعت نامحدود 28,000,000
اصول و فنون مذاکره   16 ساعت نامحدود 4,000,000
اعتبارات اسنادی   16 ساعت نامحدود 3,600,000
SEM , SEO   16 ساعت نامحدود 5,000,000
تحلیل آمار وب سایت   8 ساعت نامحدود 3,000,000
بازاریابی رسانه های اجتماعی و بازریابی مبتنی بر محتوا   16 ساعت نامحدود 5,000,000
تبلیغات آنلاین   8 ساعت نامحدود 3,000,000
ایمیل مارکتینگ اصول و راه کارها   8 ساعت نامحدود 3,000,000
اصول بازاریابی در دنیای دیجیتال   8 ساعت نامحدود 3,000,000
اصول بازاریابی   24 ساعت نامحدود 6,000,000
مدیریت تخصصی مالی   200 ساعت نامحدود 4,800,000
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی   8 ساعت نامحدود 2,500,000
حسابداری شرکتها   32 ساعت نامحدود 5,000,000
حسابداری پیمانکاری   16 ساعت نامحدود 3,500,000
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی   32 ساعت نامحدود 7,000,000
حسابداری حقوق و دستمزد   20 ساعت نامحدود 3,000,000
اصول حسابداری 2   32 ساعت نامحدود 4,000,000
اصول حسابداری 1   48 ساعت 20 6,000,000
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی   8 ساعت نامحدود 2,500,000
تربیت مدیر اجرایی   32 ساعت نامحدود 6,600,000
« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 13 » صفحه: