عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
بهای تمام شده با رویکرد کارگاهی   1397/11/01 30 ساعت 25 4,500,000 1397/11/01
کارگاه آموزشی مکاتبات تجاری بین المللی   1397/11/25 16 ساعت 25 4,500,000
تهیه صورت های مالی تلفیقی با رویکرد کارگاهی   1397/10/25 16 ساعت 25 2,500,000 1396/10/20
آزمونهای مدیرفنی و تکنسین فنی آسانسور   1397/10/17 - نامحدود رایگان 1397/09/28
قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات برارزش افزوده با رویکرد کارگاهی   1397/10/22 40 ساعت 25 6,000,000 1397/10/15
اکسل حرفه ای 1و2 (1000 نکته در اکسل)   1397/10/08 24 ساعت 15 2,500,000 1397/09/29
دوره مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK 6th edition   1397/11/04 80 ساعت 18 15,000,000 1397/10/19
تست دیبا   - نامحدود رایگان
حسابداری پیشرفته   - نامحدود رایگان
مدیریت منابع انسانی H.R.M   - نامحدود رایگان
تربیت افسر HSE   1396/06/04 32 ساعت 20 4,800,000 1396/05/01
مدیریت رفتار سازمانی   - نامحدود رایگان
کارور PHOTOSHOP   - نامحدود رایگان
برنامه نویس ASP.NET   - نامحدود رایگان
کارور FLASH   - نامحدود رایگان
کامپیوتر کودکان   - نامحدود رایگان
انیمیشن و پویانمایی   - نامحدود رایگان
کاربر نرم افزار SPSS در تحلیل آماری (پیشرفته)   - نامحدود رایگان
تایپ سریع و ده انگشتی   - نامحدود رایگان
مهارت های زندگی آنلاین   - نامحدود رایگان
« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: