عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
دوره جامع آموزشی توانمندسازی صادراتی   1398/02/05 32 ساعت 20 8,900,000
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   16 ساعت 25 رایگان
آزمونهای مدیرفنی و تکنسین فنی آسانسور   1397/10/17 - نامحدود رایگان 1397/09/28
اکسل حرفه ای 1و2 (1000 نکته در اکسل)   1397/10/08 24 ساعت 15 2,500,000 1397/09/29
تست دیبا   - نامحدود رایگان
حسابداری پیشرفته   - نامحدود رایگان
مدیریت منابع انسانی H.R.M   - نامحدود رایگان
مدیریت رفتار سازمانی   - نامحدود رایگان
کارور PHOTOSHOP   - نامحدود رایگان
برنامه نویس ASP.NET   - نامحدود رایگان
کارور FLASH   - نامحدود رایگان
کامپیوتر کودکان   - نامحدود رایگان
انیمیشن و پویانمایی   - نامحدود رایگان
کاربر نرم افزار SPSS در تحلیل آماری (پیشرفته)   - نامحدود رایگان
تایپ سریع و ده انگشتی   - نامحدود رایگان
مهارت های زندگی آنلاین   - نامحدود رایگان
بازاریابی الکترونیکی   - نامحدود رایگان
رایانه کار ICDL درجه 2   - نامحدود رایگان
نصب و پیکربندی PHP،MYSQL،APACHE   - نامحدود رایگان
کاربر نرم افزار SPSS در تحلیل آماری (مقدماتی)   24 ساعت 15 1,350,000
« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: