عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
آخرین تغییرات “سامانه جامع تجارت” و “سامانه نیما”   1397/09/30 8 ساعت 25 2,200,000 1397/08/26
حقوق و تکالیف قانونی صاحبان کالا و کارگزاران گمرکی   1397/09/08 8 ساعت 20 2,600,000 1397/08/20
دوره جامع بازرگانی و تجارت بین الملل   1397/09/06 32 ساعت 20 12,000,000 1397/07/15
آزمونهای مدیرفنی و تکنسین فنی آسانسور   1397/08/22 - نامحدود رایگان 1397/08/01
حسابداری پیشرفته   - نامحدود رایگان
مدیریت منابع انسانی H.R.M   - نامحدود رایگان
تربیت افسر HSE   1396/06/04 32 ساعت 20 4,800,000 1396/05/01
مدیریت رفتار سازمانی   - نامحدود رایگان
کارور PHOTOSHOP   - نامحدود رایگان
برنامه نویس ASP.NET   - نامحدود رایگان
کارور FLASH   - نامحدود رایگان
کامپیوتر کودکان   - نامحدود رایگان
انیمیشن و پویانمایی   - نامحدود رایگان
کاربر نرم افزار SPSS در تحلیل آماری (پیشرفته)   - نامحدود رایگان
تایپ سریع و ده انگشتی   - نامحدود رایگان
مهارت های زندگی آنلاین   - نامحدود رایگان
بازاریابی الکترونیکی   - نامحدود رایگان
رایانه کار ICDL درجه 2   - نامحدود رایگان
نصب و پیکربندی PHP،MYSQL،APACHE   - نامحدود رایگان
کاربر نرم افزار SPSS در تحلیل آماری (مقدماتی)   24 ساعت 15 1,350,000
« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: