عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
انبارداری و مهندسی انبار   1398/04/20 16 ساعت 20 4,500,000 1398/03/25
کارگاه آموزشی اینکوترمز 2010   1398/03/31 7 ساعت 20 3,500,000 1398/02/29
کارگاه آموزشی تدوین طرح بازاریابی و فروش   1398/03/30 7 ساعت 20 رایگان 1398/02/15
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   1398/03/25 16 ساعت 30 1,900,000 1398/02/19
تست دیبا   - نامحدود رایگان
حسابداری پیشرفته   - نامحدود رایگان
مدیریت منابع انسانی H.R.M   - نامحدود رایگان
مدیریت رفتار سازمانی   - نامحدود رایگان
کارور PHOTOSHOP   - نامحدود رایگان
برنامه نویس ASP.NET   - نامحدود رایگان
کارور FLASH   - نامحدود رایگان
کامپیوتر کودکان   - نامحدود رایگان
انیمیشن و پویانمایی   - نامحدود رایگان
کاربر نرم افزار SPSS در تحلیل آماری (پیشرفته)   - نامحدود رایگان
تایپ سریع و ده انگشتی   - نامحدود رایگان
مهارت های زندگی آنلاین   - نامحدود رایگان
بازاریابی الکترونیکی   - نامحدود رایگان
رایانه کار ICDL درجه 2   - نامحدود رایگان
نصب و پیکربندی PHP،MYSQL،APACHE   - نامحدود رایگان
کاربر نرم افزار SPSS در تحلیل آماری (مقدماتی)   24 ساعت 15 1,350,000
« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: