عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
قوانین کار و تامین اجتماعی باتوجه به اخرین دستورالعمل ها   1398/07/17 4 ساعت 50 700,000 1398/05/09
آموزش عمومی ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   1398/07/01 40 ساعت 20 2,900,000
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاری   1398/04/15 8 ساعت 30 950,000 1398/04/01
انبارداری و مهندسی انبار   1398/07/04 16 ساعت 40 4,500,000 1398/03/25
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)   1398/03/25 16 ساعت 30 1,900,000 1398/02/19
آزمونهای مدیرفنی و تکنسین فنی آسانسور   1398/05/15 2 ساعت 10 رایگان 1398/05/01
تست دیبا   - نامحدود رایگان
حسابداری پیشرفته   - نامحدود رایگان
مدیریت منابع انسانی H.R.M   - نامحدود رایگان
مدیریت رفتار سازمانی   - نامحدود رایگان
کارور PHOTOSHOP   - نامحدود رایگان
برنامه نویس ASP.NET   - نامحدود رایگان
کارور FLASH   - نامحدود رایگان
کامپیوتر کودکان   - نامحدود رایگان
انیمیشن و پویانمایی   - نامحدود رایگان
کاربر نرم افزار SPSS در تحلیل آماری (پیشرفته)   - نامحدود رایگان
تایپ سریع و ده انگشتی   - نامحدود رایگان
مهارت های زندگی آنلاین   - نامحدود رایگان
بازاریابی الکترونیکی   - نامحدود رایگان
رایانه کار ICDL درجه 2   - نامحدود رایگان
« 1 2 3 4 ... 5 13 » صفحه: