عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
تحول سازمانی با نگاه 5S   1396/11/18 4 ساعت 15 900,000 1396/11/02
تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) با استفاده از نرم افزار Mini Tab   1396/11/25 16 ساعت 15 1,110,000 1396/10/26
کارگاه آموزشی کنترل فرآیند آماری (SPC) با استفاده از نرم افزار MINITAB   1396/10/30 20 ساعت 15 1,040,000 1396/10/11
چهارمین دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره   1396/08/25 16 ساعت 25 4,600,000 1396/07/10
بازاریابی محتوایی   1396/07/08 8 ساعت 25 2,500,000 1396/05/01
بازاریابی دیجیتال   1396/07/08 48 ساعت 25 12,700,000 1396/05/01
دومین دوره مدرسه حرفه ای فروش (Professional Sales Management)   1396/07/20 120 ساعت 25 29,000,000 1396/05/01
خدمات پس از فروش   1396/06/18 16 ساعت 25 4,600,000 1396/05/01
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی   1396/06/11 24 ساعت 25 6,480,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی مدیریت استرس   1396/05/18 16 ساعت 25 2,700,000 1396/05/01
سمینار رهبری اثربخش   1396/06/22 8 ساعت 25 رایگان 1396/05/01
کارگاه آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل خانگی   1396/07/12 16 ساعت 30 4,600,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی کامفار مقدماتی   1396/07/02 24 ساعت 25 3,500,000 1396/05/15
مسئولیت های قانونی و حقوقی کارفرمایان در HSE (ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست)   1396/06/21 6 ساعت 20 1,100,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی حرفه ای اکسل (2)   1396/07/11 24 ساعت 25 1,600,000 1396/05/01
کارگاه تدوین طرح HSE (HSE PLAN )   1396/07/08 16 ساعت 20 2,400,000 1396/05/01
مدیریت ریسک در HSE   1396/07/20 16 ساعت 25 2,400,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان   1396/06/14 16 ساعت 25 2,700,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی کامفار پیشرفته   1396/07/16 24 ساعت 25 3,500,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی استعداد یابی و برنامه ریزی توسعه فردی   1396/06/20 8 ساعت 25 1,500,000 1396/05/01
1 2 صفحه: