عنوان دوره استاد تاریخ شروع مدت دوره ظرفیت دوره هزینه دوره شروع ثبت نام  
iso 10017   1397/02/20 8 ساعت 20 1,000,000 1397/02/03
اکسل حرفه ای 1 و 2 (1000 نکته در اکسل)   1397/02/16 24 ساعت 15 2,500,000 1397/02/01
کارآفرینی و طراحی مدل کسب و کار   1397/02/21 16 ساعت 20 1,500,000 1397/01/27
کارگاه تخصصی بازرگانی و تجارت بین الملل   1397/02/06 32 ساعت 25 9,600,000 1396/12/17
ضرورت استعدادیابی مدیران و کارکنان   1396/12/05 4 ساعت 20 800,000 1396/11/28
تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) با استفاده از نرم افزار Mini Tab   1396/11/25 16 ساعت 15 1,110,000 1396/10/26
کارگاه آموزشی کنترل فرآیند آماری (SPC) با استفاده از نرم افزار MINITAB   1396/10/30 20 ساعت 15 1,040,000 1396/10/11
دومین دوره مدرسه حرفه ای فروش (Professional Sales Management)   1396/07/20 120 ساعت 25 29,000,000 1396/05/01
مسئولیت های قانونی و حقوقی کارفرمایان در HSE (ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست)   1396/06/21 6 ساعت 20 1,100,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی حرفه ای اکسل (2)   1396/07/11 24 ساعت 25 1,600,000 1396/05/01
کارگاه تدوین طرح HSE (HSE PLAN )   1396/07/08 16 ساعت 20 2,400,000 1396/05/01
مدیریت ریسک در HSE   1396/07/20 16 ساعت 25 2,400,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان   1396/06/14 16 ساعت 25 2,700,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی استعداد یابی و برنامه ریزی توسعه فردی   1396/06/20 8 ساعت 25 1,500,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی هوش هیجانی (EQ)   1396/05/28 8 ساعت 25 1,500,000 1396/05/01
کارگاه آموزشی آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی   1396/06/05 24 ساعت 25 3,800,000 1396/05/01
Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI)دوره جامع   1396/07/13 96 ساعت 20 24,000,000 1396/05/01
دوره جامع مدیریت منابع انسانی   1396/06/30 120 ساعت 20 29,000,000 1396/05/01
دوره جامع مدیریت تخصصی مالی   1396/07/06 200 ساعت 20 50,000,000 1396/05/01
دوره جامع مدیریت زنجیره تامین   1396/06/25 60 ساعت 20 15,000,000 1396/05/01
1 2 صفحه: