مهارت های فروش (فروشندگی،ویزیتوری)

هدف:

فروشنده بودن و فروشندگی از پیچیده ترین و دشوارترین مشاغل محسوب می شود. فروش و فروشندگی در میان برخی فروشندگان، به عنوان یک علم محسوب نمی شود و همین سهل پنداشتن علم فروش و فروشندگی، بزرگترین آسیب را به خود فروشندگان زده است و مهم تر از همه، صاحبان صنایع و تولیدکنندگان را دچار مشکل نموده است. ویزیتورها نخستین نمایندگان شرکت ها در مواجهه با مشتریان می باشند، از این رو در موفقیت فعالیت های بازاریابی، از جایگاه ویژه برخوردار هستند. فروشندگان نیز چه در سطح خرد و چه در جایگاه کلان، نقش بسیار مهمی در پیشبرد مذاکرات فروش و ایجاد منافع سازمانی دارند. دوره آموزشی ویزیتوری حرفه ای، با هدف آشنایی مخاطبان با روش های افزایش مهارت های فروش و توانمندسازی بازاریابان حرفه ای (ویزیتورها) به شیوه ای کاملاً کاربردی و مطابق با واقعیت های بازار ایران، طراحی و ارائه شده است.

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 3,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: