مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش

هدف:
در بسیاری از کسب و کارها، فروش محصولات از طریق مراجعه مشتریان به فضای فیزیکی فروشگاه و مشاهده کالاهای مختلف و انتخاب انها به صورت حضوری رقم می خورد. وقتی چیدمان فروشگاه ما توجه مشتریان را به خوبی جلب کند، مشتریان با سلیقه های مختلف به سمت کسب و کار ما جذب شده و موفقیت بزرگی در اولین گام به دست آمده است. آگاهی از شیوه های مدیریت فروشگاه، کسب اطلاعات پیرامون مهندسی فروش و آگاهی از شیوه های اصولی و متناسب برای چیدمان فروش و تکنیک های فروشگاه مداری همگی می توانند از عوامل بسیار موثر در موفقیت در کسب و کارمان در مدل های فروشگاهی محسوب شوند که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار می گیرد.
 
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 3,000,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: