مباحث نوین بازاریابی

هدف:
 
با پیشرفت های فناوری، سلیقه مخاطبان در بازاریابی تغییر کرده است. استفاده از ابزارهای الکترونیک در زندگی روزمره، بر شیوه های معمول بازاریابی اثر گذاشته و پارادایم های جدیدی را در برقراری ارتباطات بازاریابی در عصر حاضر رقم زده است. شما برای موفقیت در بازرایابی برای مشتریان قرن 21، ناچارید از بسترهای مدرن ارتباطی نظیر شبکه های اجتماعی استفاده کنید، سایت موثری برای کسب و کار خود داشته باشید و بازدیدکنندگان بیشتری از موتورهای جستجو و منابع دیگر تحت وب به آن جذب کنید. با به کار گیری تکنیک های مورد بحث در این دوره می توانید نظرات مخاطبان را به شیوه مناسبی به خود جلب کنید، بازدیدکنندگان سایت خود را افزایش دهید، و درآمد بیشتری از فروش الکترونیکی کالا یا خدمت خود حاصل کنید.
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 5,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: