آیین نگارش و مکاتبات اداری

هدف: آشنایی مخاطبان با مراحل تهیه¬ی نامه¬ی اداری و اهمیت مکاتبات اداری در سازمان¬ها

سازمانهای اداری باقتضای هدفی که دارند و وظایفی که ملزم بانجام آن هستند به فعالیت می پردازند. حاصل کوشش و فعالیت این سازمان ها بصورت اوراق و اسنادی در می آید که مجموعه آن پرونده و سابقه موضوع مربوط را تشکیل می دهد، این مکاتبات و اسناد که بطور مستمر و متوالی بوجود می آیند چگونگی اقدامات و نحوه انجام عمل هر مورد و موضوع را شامل بوده و در اینصورت اسناد ذی قیمت و ارزنده ای هستند که با صرف وقت و پرداخت هزینه های مادی و کوشش های انسانی به دست آمده اند و ضرورت دارد که با علاقمندی و برمبنای علمی، آنها را طبقه بندی و تنظیم و بالاخره حفظ و نگهداری نمود. شیوه نگارش ویا فن نویسندگی که معمولاً نامه های خصوصی واداری وحتی کتب ومقالات را شامل می شود ، متاسفانه از ابتدای سوادآموزی وتا زمان بهره برداری مورد توجه واقع نشده است ودر نتیجه این امر، ضعف در نوشتار اداری در گروهی از فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز دیده می شود. از سوی دیگر در خوب نوشتن وبیان مطالب به صورت درست وروان، غالباً به نادرست اینطور تصور می شود که این فن خاص گروهی است که ذوق آن را داشته ویا در رشته های خاصی مثلاً زبان وادبیات فارسی تحصیل نموده باشند و به باقی افراد ایرادی وارد نخواهد بود. براین اسسا در این دوره تلاش می شود ضمن تشریح و بیان اصول و تکنیک های نگارش صحیح فارسی، به بیان رویه ها و روال های رسمی و اداری نگارش اداری نیز پرداخته شود.
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره:
تاریخ پایان دوره:
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 3,500,000 ریال
محل برگزاری دوره:
تلفن تماس: