بازاریابی دیجیتال

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/07/08
تاریخ پایان دوره: 1396/08/08
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/01
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/07/06
مدت دوره: 48 ساعت
ظرفیت دوره: 25 نفر
هزینه دوره: 12,700,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333