دومین دوره جامع کارآفرینی

هدف:

اهداف دوره:

 • تحریک انگیزه ها: ایجاد و پرورش انگیزه کافی در افراد جهت میل به ایجاد کسب و کار، ترسیم چشم انداز گرایش به کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید، بهبود نگرش ها در خصوص پذیرش تغییر
 • پرورش ویژگی ها: القای مخاطره پذیری با استفاده از فنون تحلیلی، توسعه توانایی کار تیمی، توانایی رهبری و مربی گری، توسعه منابع انسانی خلاق و هوشمند
 • آموزش مهارت ها : ارتقاء مهارت های کارآفرینان در زمینه مدیریت ایجاد کسب و کار های کوچک، تدوین طرح کسب و کار، برنامه ریزی و تامین مالی

 

مخاطبین:

 • متقاضیان احداث واحدهای صنعتی و کوچک و متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک ها و نواحی صنعتی که موفق به اخذ مجوز های لازم درخصوص احداث واحدهای صنعتی گشته، تشکیل می دهند
 • اشخاصی که هنوز شروع به راه اندازی کسب و کار نکرده اند نظیر شاغلین واحدهای صنعتی که نیازمند ایجاد انگیزه و پرورش ویژگی های کارآفرینانه می باشند.
 • مدیران واحدهای صنعتی که در شهرک های صنعتی در حال فعالیت می باشند و به منظور توسعه واحد خود نیازمند کسب مهارت های مدیریتی و کارآفرینانه می باشند.

 

سرفصل دوره:

 • آشنایی با سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، سازمان های حمایت کننده از صنایع کوچک و بسته های حمایتی آنها و آشنایی با مبانی حقوقی عقد قراردادهای مرتبط با راه اندازی کسب و کار
 • مطالعه بازار و بازارشناسی
 • مدیریت مالی و روش های تامین مالی در صنایع کوچک
 • برنامه ریزی راهبردی
 • بازنگری طرح کسب و کار

 

مدت زمان کل دوره : 24 ساعت

 

زمان برگزاری: روزهای دوشنبه مورخ  30 مرداد ، 6، 13 ، 20 و 27 شهریور و 3 مهرماه 96 

 

شهریه دوره: 235/000 تومان با حمایت مالی شرکت شهرکهای صنعتی : 141/000 تومان

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/05/30
تاریخ پایان دوره: 1396/07/03
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/01
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/05/30
مدت دوره: 24 ساعت
ظرفیت دوره: 30 نفر
هزینه دوره: 1,410,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333