کارگاه آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل خانگی

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/07/12
تاریخ پایان دوره: 1396/07/30
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/01
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/07/11
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 30 نفر
هزینه دوره: 4,600,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333