کارگاه تدوین طرح HSE (HSE PLAN )

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/07/08
تاریخ پایان دوره: 1396/07/29
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/01
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/07/07
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 2,400,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333