کارگاه آموزشی استعداد یابی و برنامه ریزی توسعه فردی

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/06/20
تاریخ پایان دوره: 1396/06/27
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/01
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/06/19
مدت دوره: 8 ساعت
ظرفیت دوره: 25 نفر
هزینه دوره: 1,500,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333