کارگاه آموزشی آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/06/05
تاریخ پایان دوره: 1396/06/26
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/01
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/06/04
مدت دوره: 24 ساعت
ظرفیت دوره: 25 نفر
هزینه دوره: 3,800,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333