کارگاه آموزشی کامفار مقدماتی

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/07/02
تاریخ پایان دوره: 1396/07/30
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/15
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/06/31
مدت دوره: 24 ساعت
ظرفیت دوره: 25 نفر
هزینه دوره: 3,500,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333