زبان روسی در تجارت کسب وکار (مقدماتی)

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/05/28
تاریخ پایان دوره: 1396/09/11
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام:
تاریخ پایان ثبت نام:
مدت دوره: 60 ساعت
ظرفیت دوره: 15 نفر
هزینه دوره: 9,000,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333