دوره جامع مدیریت تخصصی مالی

هدف:
پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/07/06
تاریخ پایان دوره: 1397/06/31
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/05/01
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/07/05
مدت دوره: 200 ساعت
ظرفیت دوره: 20 نفر
هزینه دوره: 50,000,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفاییه- بلوار شهید قندی- میدان ریاضی- ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38223333