اصول و آئین نگارش مکاتبات اداری و سازمانی

هدف:

نمونه معرفی نامه شهرک صنعتی

جهت ثبت نام نهایی هزینه دوره را به شماره حساب 5499149536 (یا شماره کارت 6104337670391935) نزد بانک ملت به نام شرکت گسترش مدیریت سامان ایساتیس واریز و فیش واریز را با ذکر نام شرکت کننده به شماره 09135205072 تلگرام بفرمایید.

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/09/22
تاریخ پایان دوره: 1396/09/23
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/08/08
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/09/21
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: نامحدود نفر
هزینه دوره: 2,150,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد- صفائیه - بلوار شهیدقندی - میدان ریاضی یزدی - ابتدای بلوار جهاد
تلفن تماس: 38229922 - 38227777