کارگاه آموزشی کنترل فرآیند آماری (SPC) با استفاده از نرم افزار MINITAB

هدف:

جهت ثبت نام نهایی هزینه دوره را به شماره حساب 5499149536 (یا شماره کارت 6104337670391935) نزد بانک ملت به نام شرکت گسترش مدیریت سامان ایساتیس واریز و فیش واریز را با ذکر نام شرکت کننده به شماره 09135205072 تلگرام بفرمایید.

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/10/30
تاریخ پایان دوره: 1396/11/11
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/10/11
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/11/07
مدت دوره: 20 ساعت
ظرفیت دوره: 15 نفر
هزینه دوره: 1,040,000 ریال
محل برگزاری دوره: بلوار شهیدقندی-مابین میدان ریاضی و میدان کاج-ساختمانمدیریت صنعتی
تلفن تماس: 0353822333