تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA) با استفاده از نرم افزار Mini Tab

هدف:

جهت ثبت نام نهایی هزینه دوره را به شماره حساب 5499149536 (یا شماره کارت 6104337670391935) نزد بانک ملت به نام شرکت گسترش مدیریت سامان ایساتیس واریز و فیش واریز را با ذکر نام شرکت کننده به شماره 09135205072 تلگرام بفرمایید.

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/11/25
تاریخ پایان دوره: 1396/12/05
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/10/26
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/11/21
مدت دوره: 16 ساعت
ظرفیت دوره: 15 نفر
هزینه دوره: 1,110,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد-بلوار شهید قندی- مابین میدان ریاضی و میدان کاج
تلفن تماس: 03538223333