تحول سازمانی با نگاه 5S

هدف:


 

مدرس دوره: خانم فاطمه کاجی زاد (دریافت رزومه)

جهت ثبت نام نهایی هزینه دوره را به شماره حساب 5499149536 (یا شماره کارت 6104337670391935) نزد بانک ملت به نام شرکت گسترش مدیریت سامان ایساتیس واریز و فیش واریز را با ذکر نام شرکت کننده به شماره 09135205072 تلگرام بفرمایید.

پیش نیاز ها: 
شرایط شرکت کنندگان:
تاریخ شروع دوره: 1396/11/18
تاریخ پایان دوره: 1396/11/18
تاریخ تمدید دوره:
تاریخ شروع ثبت نام: 1396/11/02
تاریخ پایان ثبت نام: 1396/11/17
مدت دوره: 4 ساعت
ظرفیت دوره: 15 نفر
هزینه دوره: 900,000 ریال
محل برگزاری دوره: یزد-صفاییه-بلوار شهید قندی- مابین میدان ریاضی و میدان کاج
تلفن تماس: 03538223333