آدرس دفتر : یزد، صفاییه، بلوار شهید قندی، ابتدای بلوار جهاد

تلفکس: 38237175-035