دپارتمان دوره های عالی (MBA& DBA)
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 دوره عالی مدیریت کسب و کار در سطح دکترا (DBA) 512 مهر 96 روزهای پنجشنبه  از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 و جمعه ها از ساعت 8 الی 14:30                      39,500,000
2 دوره عالی مدیریت اجرایی (MBA) 768 مهر 96 روزهای پنجشنبه  از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 و جمعه ها از ساعت 8 الی 14:30                      19,000,000
3 دوره عالی مدیریت مالی (MBA) 656 مهر 96 روزهای پنجشنبه  از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 و جمعه ها از ساعت 8 الی 14:30                      16,500,000
4 دوره عالی بازاریابی استراتژیک  (MBA) 640 مهر 96 روزهای پنجشنبه  از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 و جمعه ها از ساعت 8 الی 14:30                      16,100,000
دپارتمان دوره های تخصصی میان مدت
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 (Post MBA) دوره جامع راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و تحول دیجیتال 96 شهریور 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                        2,400,000
2 دوره جامع مدیریت پروژه 120 مهر 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                        2,900,000
3 دوره جامع مدیریت زنجیره تامین 60 شهریور 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                        1,500,000
4 دوره جامع مدیریت تخصصی مالی 200 مهر 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                        5,000,000
5 مدرسه حرفه ای فروش 120 مهر 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                        2,900,000
6 دوره جامع مدیریت منابع انسانی 120 شهریور 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                        2,900,000
7 Post MBA - هوشمندی کسب و کار (BI)دوره جامع  96 مهر 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                        2,400,000
 سمینارها و خانه مدیران
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 سمینار بازاریابی خدمات 8  روز سه شنبه مورخ  31 مرداد ماه 96 8الی 14:30 190،000
2 سمینار تکنیک های تحلیل مالی مدیریت مالی با رویکرد کیفیت سود و پایایی بنگاهها 8 روز چهارشنبه مورخ 18 مردادماه 96 14الی 20       280000ویژه واحدهای صنعتی 200000تومان 
3 سمینار رهبری اثربخش 8 شهریور ماه 96 8الی 14:30  .............. 

 

 دوره های کوتاه مدت و کاربردی
دپارتمان  بازرگانی و تجارت
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 دوره جامع بازرگانی و تجارت بین الملل 48 سه شنبه مورخ 17 مرداد ماه 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                        1,440,000
2 دوره آموزشی آشنایی با فرآیند صادرات کالا 8 شنبه مورخ 7  مرداد ماه 96 8الی 12صبح و 14الی 18 عصر       254000ویژه واحدهای صنعتی 171000تومان 
3 دوره جامع ویژه مهارت های تخصصی و کاربردی صادرات، بازرگانی خارجی، اصول مکاتبات و مکالمات خارجی به همراه ارزیابی اثربخشی دوره 100 مهر 96 16الی20                        2,125,000
4 کارگاه آموزشی ثبت سفارش واردات کالا از درگاه سامانه جامع
 تجارت ایران
12 مهر 96 15الی21                            460,000
دپارتمان بازاریابی و فروش
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 بازاریابی دیجیتال 48 مهر 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                        1,270,000
2 بازاریابی محتوایی 8 مهر 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                            250,000
3 اصول و فنون مذاکره در فروش 16 پنجشنبه و جمعه مورخ 9 و 10 شهریور ماه 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                            460,000
4 اصول و تکنیک های فروش تلفنی call center 8 شهریور 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                            250,000
5 مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 16 شهریور 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                            460,000
6 خدمات پس از فروش 16 شهریور 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                            460,000
7 مدیریت فروشگاه و چیدمان فروش 8 مهر 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                            250,000
دپارتمان مالی
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 حسابداری پیشرفته (همراه با آموزش نرم افزار مالی سپند) 30 روزهای شنبه و  چهارشنبه - از تاریخ 11 شهریور ماه 96 لغایت6 آبان 96 18الی20                            300,000
2 حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی 24 شهریور 96 8الی 12صبح و 16الی 20 عصر                            648,000
دپارتمان کسب و کار
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 دوره جامع کارآفرینی 24 روزهای دوشنبه- تاریخ شروع 23 مرداد لغایت 27 شهریور 17الی21       235000ویژه واحدهای صنعتی 140000تومان 
2 کارگاه آموزشی راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی و مشاغل خانگی 16 مهر 96 8الی 12 و 16 الی 20                            460,000
3 مدیریت تولید و عملیات 32 29و30 تیر ماه 96 و 12و13 مرداد ماه 96 روزهای پنجشنبه  از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 و جمعه ها از ساعت 8 الی 14:30                            800,000
دپارتمان HSE
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 مسئولیت های قانونی و حقوقی کارفرمایان در HSE (ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست) 6 شهریور 96 16الی20                            110,000
2 تربیت افسر HSE  32 شهریور 96 16الی20                            480,000
3 کارگاه  تدوین طرح HSE (HSE PLAN )     16 مهر 96 16الی20                            240,000
4 مدیریت ریسک در  HSE 16 مهر 96 16الی20                            240,000
دپارتمان منابع انسانی
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 کارگاه آموزشی مدیریت استرس 16 مرداد96 16الی20                            270,000
2 کارگاه آموزشی استعداد یابی و برنامه ریزی  توسعه فردی 8 شهریور 96 16الی20                            150,000
3 کارگاه آموزشی هوش هیجانی (EQ) 8 مرداد96 16الی20                            150,000
4 کارگاه آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان 16 شهریور 96 16الی20                            270,000
5 کارگاه آموزشی آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی 24 شهریور 96 16الی20                            380,000
دپارتمان IT
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 کارگاه آموزشی نرم افزار MSP 24 شهریور 96 18الی20                            380,000
2 کارگاه آموزشی کامفار مقدماتی 24 روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از 12 شهریور ماه 96 18الی20                            350,000
3 کارگاه آموزشی کامفار پیشرفته 24 روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از 16 مهر ماه 96 18الی20                            350,000
4 کارگاه آموزشی حرفه ای اکسل (1)  24 روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از 5 شهریور ماه 96 18الی20                            160,000
5 کارگاه آموزشی حرفه ای اکسل (2)  24 روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه از 11 مهر ماه 96 18الی20                            160,000
6 روش های کمی در مدیریت 48 19و20 مرداد ماه 96 و 9،3،2و10 شهریور ماه 96  روزهای پنجشنبه  از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 و جمعه ها از ساعت 8 الی 14:30                        1,200,000
دپارتمان زبان های خارجی
ردیف عنوان دوره مدت زمان (ساعت) تاریخ برگزاری ساعت کلاس سرمایه گذاری (تومان)
1 زبان روسی در تجارت کسب وکار (مقدماتی) 60 روزهای شنبه و چهارشنبه -تاریخ شروع 28 مرداد لغایت11 آذر ماه96 18الی 20                            900,000
2 دوره حرفه ای اصول مکاتبات و مکالمات تجاری و بازرگانی خارجی (سطح1 - مقدماتی) 50 روزهای شنبه مورخ 4 شهریورماه 96- تا تاریخ 25 آذرماه 96 17:30الی 20:30                            750,000
3 دوره حرفه ای اصول مکاتبات و مکالمات تجاری و بازرگانی خارجی (سطح2- پیشرفته) 50 روزهای سه شنبه مورخ 20 شهریورماه 96- تا تاریخ 12 دیماه 96 17:30الی 20:30                            750,000

 

اطلاعات بیشتر در کانال: btcyazd@ و شماره تماس های: 38223333 و 38229922  

و شماره: 09137744505 (خانم حناساب)