1- معرفی

مرکز استانداردسازی کسب‌وکار- سازمان مدیریت صنعتی استان یزد، با هدف ایجاد یک مرکز ملی و بین‌المللی معتبر در حوزه استانداردسازی کسب‌وکار  تاسیس شده است. این سازمان با اتکا به تجارب بلندمدت و شخصی مدیران، کارشناسان و ممیزان خود در زمینه استاندارد سازی کسب و کار، اقدام به راه‌اندازی ((مرکز جامع استانداردسازی کسب و کار)) نموده است.

در واقع راه‌اندازی این مرکز در راستای کمک به مدیران سازمانی در راستای افزایش بهر‌ه‌وری، توسعه بازار و مشتریان و افزایش برندینگ می‌باشد.

 

2- هدف

هدف از راه‌اندازی مرکز استانداردسازی کسب و کار این است که منافع مالی و اقتصادی، با استفاده از افزایش کیفیت، امنیت و ایمنی در سیستم های مدیریتی، مطابق با دسته‌بندی‌های ذیل برای سازمان‌ها، حاصل شود.

• بهبود سود‌آوری
• بهبود درآمدها                    
• بهبود عملکرد بودجه‌ای
• هزینه‌های کاهش‌یافته      
• بهبود جریان نقدینگی            
• بهبود برگشت سرمایه
• افزایش رقابت‌پذیری   
• بهبود حفظ و وفاداری مشتری

• بهبود اثربخشی تصمیم‌گیری
• استفاده بهینه از منابع در دسترس                   
• افزایش پاسخگویی کارکنان
• بهبود سرمایه‌های معنوی                              
• فرایندهای بهینه، کارا و اثربخش
• بهبود عملکرد زنجیره تامین                    
• افزایش عملکرد، اعتبار و پایداری سازمانی